top of page

Մենք ստեղծում ենք
պատմության ուսուցման ապագան

Մեր թիմը ստեղծում է նորարարական ռեսուրսներ բազմատեսանկյուն ակտիվ պատմական մտածողությունը զարգացնելու համար:

Մենք կիրառում ենք

Էթիկական նորարա-րություն

Դիզայն մտածողություն

Հետազոտություն և  հա-մագործակ-ցություն

Paradigma Educational Foundation transforms history education

Կայուն ժողովրդավարութ-յունը պահանջում է ամուր ժողովրդավարա-կան արժեքներ ունեցող քաղաքացիներ

Քաղաքացիները, ովքեր կիրառում են բազմատեսանկյուն ակտիվ պատմական մտածողություն, ավելի լավ հնարավորություններ ունեն՝ խուսափելու «պատմական ճշմարտության» ինդոկտրինացիայից՝ դպրոցների և լրատվամիջոցների միջոցով, գնահատելու պատմական պնդումների և մեկնաբանությունների վավերականությունը, տարբերելու պատմության օգտագործումն ու չարաշահումը և ընդունելու, որ պատմական փաստերը «եփվում ու  մատուցվում» են մեկնաբանության միջոցով։ 


Պատմության գրագիտություն ունեցող քաղաքացիները կարող են մտածել պատմական նշանակության մասին, օգտագործել առաջնային աղբյուրից ապացույցներ, բացահայտել շարունակականությունն ու փոփոխությունը, վերլուծել պատճառն ու հետևանքը, կիրառել պատմական հեռանկարներ և հասկանալ պատմական մեկնաբանությունների էթիկական հարթությունը:

Product

Ինչ ենք առաջարկում

Չկա մի միջոց որ կաշխատի տարբեր նպատակների համար: Պարադիգման տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերում: Մենք դասագրքերը փոխարինում ենք գրաֆիկական պատմություններով՝ երեխաներին հետաքրքրելու համար, ուսուցիչների համար ուղեցույցներ ենք ստեղծում և երիտասարդների համար խաղաֆիկացված ռեսուրսներ ու փոդքասթներ ենք պատրաստում: Մենք լաբորատորիա ենք։ Մենք շարունակում ենք փորձարկել մեր մոտեցումները։

Պատմական գրաֆիկական վեպ

Գրաֆիկ պատմություններ

Դասագրքերը, ինչպես հին հեռախոսագրքերը, սովորելու «հոգնած» միջոցներ են: Մենք ստեղծում ենք գրաֆիկ վեպեր (առաջնային աղբյուրներ պարունակող), որոնք զարգացնում են ակտիվ պատմական մտածողությունը: Դուք կարդում եք դրանք, քննարկում դրանք դասարանում և դասարանից դուրս և սպասում հաջորդ դրվագին: 

Արխիվային առաջնային աղբյուրի քարտեր

Խաղային արխիվային քարտեր

Քանի դեռ պատմությունը չի հմայում մարդուն, առաջնային աղբյուրների հետ աշխատելը հոգնեցուցիչ և աշխատատար գործողություն է: Մենք աշխատում ենք արխիվների հետ՝ առաջնային աղբյուրները երիտասարդ լսարանի համար խաղաֆիկացված ռեսուրսների վերածելու համար: Մեր մանրամասն ուղեցույցները մանկավարժների համար օգնում են արդյունավետ օգտագործել առաջնային աղբյուրները: 

Պատմության ուսուցման ուղեցույց

Ուսուցչի ուղեցույցներ

Մենք պատրաստում ենք ուղեցույցներ՝ մանրամասն դասի պլաններով՝ կիրառելու կամ հարմարեցնելու համար՝ ելնելով դասարանի կարիքներից: Մեր ուղեցույցները պարունակում են տեսություն (փոքր պատմության փիլիսոփայության) և պրակտիկա (ռազմավարություններ, որոնք կարող են օգնել զարգացնել բազմատեսանկյուն ակտիվ պատմական մտածողությունը):  

Պատմություն # 5 ռեսուրսների փաթեթ

Բազմակերպ ուսումնական փաթեթներ

Պատմության ուսուցումը բազմակողմանի աշխատանք է: Մենք արտադրում ենք ռեսուրսների փաթեթներ, որոնք համատեղում են տպագիր մամուլը (օրինակ՝ աղբյուրները) թվային ուսումնական միջավայրերի հետ, որոնք ավտոմատացնում են դասասենյակում ուսուցչի ամենօրյա գործունեության մինչև 60-70%-ը (օրինակ՝ ուսանողների խմբավորում, ռեսուրսների նշանակում): 

Մենք պատրաստում ենք ուղեցույցներ, որոնք օգնում են հարցեր տալ

«Ինչո՞ւ, Ինչպե՞ս»-ը ուղեցույց է Հայաստանի պատմության ուսուցիչների համար։ Այն ներկայացնում է ակտիվ պատմական մտածողության հայեցակարգը և ավելի քան 60 ռազմավարություն՝ մանրամասն օրինակներով, որոնք ուսուցիչները կարող են հարմարեցնել իրենց աշակերտների կարիքներին:

Օգտագործ-վում է պատմության ուսուցիչների 70%-ի կողմից

Երաշխավո-րում է ԿԳՄՍՆ-ը

Guidebook on Teaching History developed by Paradigma Educational Foundation

Մեր ռեսուրսներն օգնում են նոր ոսպնյակներ կիրառել 

Պատմություն#5-ն ընդգրկում է 19-20-րդ դարերի հայոց պատմության հինգ թեմա։ Այս թեմաներն են՝ վաղ խորհրդային ժամանակաշրջանում կանանց ազատագրական քաղաքականությունն ու քարոզչությունը, նախահարսանեկան և հետհարսանեկան ծիսական վարքագիծը ավանդական և ժամանակակից հայկական հասարակություններում, հայ կանանց սոցիալական և քաղաքացիական ակտիվությունը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում և Պարսկաստանում, հայերի աշխատանքային միգրացիան Օսմանյան կայսրության հայկական գավառներից և հասարակական բանավեճերը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում հայ կնոջ դերի վերաբերյալ։

240 հիմնական աղբյուրի քարտեր

5 թեմատիկ ակնարկ

1 ուսուցչի ուղեցույց

Մենք համագործակցում ենք՝ համատեղ ստեղծելու... 

Մենք համագործակցում ենք պատմաբանների, մարդաբանների, քաղաքագետների, տնտեսագետների, հասարակագետների և այլ ոլորտների փորձագետների հետ՝ պատմություն դասավանդելու և սովորելու հարուստ փորձառություններ ստեղծելու համար: Մինչ օրս մենք համագործակցել ենք Երևանի պետական համալսարանի, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի, UC Davis, UC Irvine, UCL, American University of Armenia, UCLA, Oxford University, Haigazian University, Clark University, LSE 40+ փորձագետների հետ: 

«...ամենախորը և համապարփակ մոտեցումը ներկայացվել է Պարադիգմայի կողմից: Ահա թե ինչպես մենք սկսեցինք աշխատել նրանց հետ: Սա արմատապես տարբերվում է դասագրքային մոտեցումից, որտեղ որոշ խմբեր պնդում են, որ գրում են միակ և միակ իրական պատմությունը»:

Նվարդ Մանասյան Գենդերային հավասարության պատասխանատու  ՅՈՒՆԻՍԵՖ

«Ինչո՞ւ, ինչպե՞ս» ներկայացնում է նորարարական և փայլուն աշխատանք, որը, անշուշտ, կստիպի պատմության ցանկացած ուսուցչի վերանայել իր մանկավարժական մոտեցումները: Ներկայացված բազմաթիվ առաջադրանքները բավական մանրամասն են, որպեսզի ուսուցիչը դրանք ուղղակիորեն կիրառի դասարանում»:

Դոկտոր Ծովինար Տերտերյան 

Դասախոս

UC Berkley

«Իմ ուսանողները սիրում են հիմնական աղբյուրի քարտերը: Ունեմ ուսանողներ, ովքեր դասագրքի հետ աշխատելիս դասերի ժամանակ լռում էին, և այնուամենայնիվ, նրանք զարմանալիորեն կենդանի են դառնում հիմնական աղբյուրի քարտերով աշխատելիս: Ես ստիպված չէի ստիպել ուսանողներին կարդալ լրացուցիչ նյութեր:»

Միջին դպրոցի պատմության ուսուցչուհի, Հայաստան

Paradigma researches history education

Մենք ուսումնասիրում ենք պատմության կրթությունը

Մենք շարունակաբար ուսումնասիրում ենք Հայաստանում ուսուցիչների և ուսանողների (10-18 տարեկան) ներկայացուցչական խմբերի միջև պատմության, պատմության/քաղաքացիական կրթության և քաղաքական արժեքների ընկալումների/մեկնաբանությունների փոխհարաբերությունները: Մենք նաև պարբերաբար գնահատում ենք, թե ինչպես են ուսուցիչներն օգտագործում մեր ստեղծած լուծումները: Պատմության դասավանդումը վերլուծելու համար մենք հաճախ ենք դիմում լսարանի դիտարկումների : 

Հարցմանը մասնակցել է 700 ուսուցիչ

2 ընթացիկ հետազոտա-կան ծրագիր

Contact

Հետևեք մեր պատմությանը

bottom of page